Associats i objectius

Són susceptibles de ser socis del Casal:

 1. Tota persona entre 0 i 99 anys que respecti la filosofia del Casal,
 2. i tingui alguna relació amb l’espai territorial que emmarca el Pla d’Urgell i pobles circumdants (Bellmunt, Juneda, Borges, Bellpuig, etc.).

La proposta que fem és garantir dos espais d’implicació diferents que permeti adaptar-se a les intencions de cadascú:

 • Soci/militant individual: El/la soci/a seria la peça clau i que conscient de l’esforç que suposa hauria d’aportar un grau de militància per tal mantenir el casal viu.
 • Soci col·lectiu: El fet que el casal vulgui ser un espai obert ha de permetre que hi pugui haver-hi socis individuals i socis col·lectius. Això significa obrir l’espai a tots aquells col·lectius i entitats que no tinguin un espai on trobar-se, reunir-se o on fer les seues activitats a la comarca. Només caldria diferenciar les entitats que ho fan puntualment, de les que regularment tenen el casal com a punt d’encontre, ja sigui perquè han sorgit des de dins del casal o s’hi ha afegit posteriorment.
 • Col·laborador/a: El/la col·laborador/a figura que permet estar vinculat al casal a certa distància.

 

Funcionament

El casal hauria de tindre dos òrgans principals: la junta tècnica i l’assemblea. La junta és l’òrgan sobre el que recauen les decisions tècniques que l’assemblea proposa. Qualsevol soci o col·laborador pot proposar activitats i dur-les endavant. D’altra banda, caldrà tenir en compte la possibilitat que altres entitats s’allotgin al casal, cosa que implicarà que un representant de les entitats estigui representat a la junta. També caldria tindre en compte els horaris d’obertura del casal i com caldria fer-ho (dies, hores i torns). Es contempla la possibilitat futura d’allotjar un espai d’oci obert i conscient (taverna popular).

Objectius

Els objectius que persegueix el Casal són els següents:

 • Crear un espai autogestionat, sense factures institucionals, lliure, democràtic, obert a tothom, alternatiu on tot aquell que vulgui tingui un espai per realitzar actes a la nostra comarca.
 • Impulsar el coneixement de la nostra comarca, entre les entitats que hi fan vida i la coneixença entre les persones que hi viuen.
 • Engegar un espai d’oci i cultura alternatiu, diferent, obert, participatiu, lliure i on tothom pugui proposar-hi activitats.
 • Garantir a la comarca un espai conscient capaç de donar cobertura a les lluites i reivindicacions socials, nacionals, de defensa del medi natural i el patrimoni històric, a la nostra cultura i llengua i que sigui solidari amb altres lluites.
 • Motivar l’intercanvi entre cultures, persones o entitats diferents.
 • Acabar amb les mancances amb què es troba la cultura popular i tradicional a la comarca, tot impulsant entitats que la promoguin i la practiquin (geganters, bastoners, grallers, etc.). També promoure la cuina pròpia de la plana regada.
 • Obrir l’espai al teatre i la música que es fa a la comarca, molts grups no tenen un aparador on mostrar les seues creacions.